Loading Content...

Om Manda

 

”Jag har gått i terapi tidigare utan att skapa en förändring. Men av Manda fick jag konkreta verktyg & strategier som tog mig framåt.
Till skillnad från tidigare terapier som varit mer som en stund av ventilering.”
– M.Z

 

Utifrån devisen Inåt är den snabbaste vägen framåt hjälper jag individer och organisationer att uppnå transformation genom privata sessioner, föreläsningar, workshops och artiklar.

Som Beteendevetare, utbildad inom KBT (Steg 1 & nu 2), Motiverande samtal (MI), Coaching (ICF) är jag specialiserad inom psykologin bakom personlig transformation. Utöver min privata praktik är jag verksam som konsult inom Sveriges ledande företag i företagshälsovård. Jag har även flera års erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset där jag behandlade ångest, depression, sorg, suicidalitet och krisreaktioner.

Genom tekniker från den senaste psykologiska forskningen kartlägger vi dina mönster och löser upp mentala blockeringar som håller dig tillbaka från att uppnå den förändring du önskar.

Boka in en kartläggning & påbörja en förändring redan idag!
Contact

 

Meriter

Psykoterapeutprogrammet (KBT Steg 2), Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm (pågående)

Grundutbildning KBT (Steg I), Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, Stockholm

Beteendevetenskapligt kandidatprogram, Uppsala Universitet

Diplomerad Mental Coach, (International Coach Federation, ICF)

Motiverande Samtal (MI), Contar, Stockholm

Press

team
team
team
team
team
team
team
team