Loading Content...

Individ- & Parterapi

”Med hjälp av strategier från den senaste psykologiska forskningen skapar vi medvetenhet och tar aktiva steg för att lösa upp de blockeringar som håller dig tillbaka. Tillsammans skapar vi den förändring du längtar efter.”

– Manda Rydberg


Om du vill förändra din externa omgivning behöver du börja med att kartlägga din interna. KBT (Kognitiv Beteendeterapi) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med fokus på interaktionen mellan dina tankar, känslor och beteenden.

Psykologisk och neurovetenskaplig forskning har påvisat att vi under tidig barndom (ca 0-7år) installerar det ”program” som utgör grunden för de tankar, beteenden och känslor som sedan omedvetet präglar resten av våra liv. KBT och mer specifikt Schematerapi är ett verktyg för att medvetengöra och förändra denna inlärning som skapat en autopilot som genererar resultat vi idag kanske inte vill ha. När det upptår blockeringar i nära relationer är det ofta för att parternas ”program” krockar med varandra och skapar problem och låsningar dem emellan.

Med konkreta och banbrytande strategier hämtade från den senaste psykologiska forskningen hjälper jag individer, par och organisationer att uppnå förändring här och nu.

Terapi är effektivt om du vill:

• Identifiera och lösa upp blockeringar som håller dig tillbaka.
• Förstå ditt beteende & varför vissa situationer/relationer upprepar sig.
• Förändra hur du reagerar i olika situationer.
• Minska oro, ångest och negativa tankar.
• Öka din självkänsla och/eller självförtroende.
• Ta reda på vad det är som blockerar din utveckling och uppnå dina mål.
• Bli av med oönskade beteenden.
• Skapa energi & ökad livslust.
• Få stresshanterings strategier och bromsa utmattning.
• Utveckla dina nära relationer.
• Uppnå din fulla potential.

Podcast

Lyssna på när Manda introduserar KBT i Närvaropodden

Contact